O nas


Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzimy działalność związaną z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jako, że jesteśmy firmą rodzinna, cechuje nas indywidualne podejście do klientów oraz ich potrzeb.

Prowadzimy doradztwo w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w różnych przedsiębiorstwach. Poprzez swoją elastyczność jesteśmy w stanie dopasować się do wymagań klientów związanych z miejscem, czasem oraz formą szkolenia.

Naszym atutem jest doskonała znajomość przepisów prawa pracy, wymagań p.poż oraz aspektów związanych z ochroną środowiska. Poprzez świadczenie usług w sposób solidny i kompetentny wypracowaliśmy sobie wysoką pozycję na rynku.


Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.Zapoznaj sie z naszą ofertą

 • SZKOLENIA BHP

  Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na pracodawcy. Co więcej ...
 • INSTRUKCJE

  Pracodawca oraz pracownik maja obowiązek przestrzegania różnego typu instrukcji (instrukcje stanowiskowe, bezpieczeństwa ...
 • OCENA RYZYKA

  Ocenę ryzyka zawodowego należy aktualizować zawsze, gdy wykorzystane do oceny dane i informację zmieniły się ..."
Usługi kadrowo-płacowe


Zapoznaj się z naszą ofertą
Administracja kadrowa


Obsługa działu kadr wiąże się przede wszystkim z przygotowaniem i właściwym prowadzeniem wymaganej prawem dokumentacji.
Kompleksowo realizujemy zadania, do których m.in. należą:
   • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników
   • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy:
      - umowy o pracę
      - aneksy do umów
      - zmiany warunków zatrudnienia
   • sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi
   • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS
   • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych
   • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników
   • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
   • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności)
   • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy:
      - świadectwa pracy
      - oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania stosunków pracy
   • przygotowanie dokumentacji dla celów emerytalno - rentowych pracowników
   • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji ustalenia kapitału początkowego (Zus-Rp7)
Proponujemy firmom również wykonanie audytu, którego wyniki pozwolą na dostosowanie naszych usług do posiadanych dokumentów kadrowo-płacowych.
Audyt może być wykonany również jako usługa jednorazowa, mająca na celu poprawę i uzupełnienie posiadanych akt osobowych.


Płace - administracja wynagrodzeń


Obowiązki pracodawców nie sprowadzają się jedynie do prowadzenia dokumentacji kadrowej. Prawidłowe w zakresie istniejących regulacji prawnych naliczanie i terminowe wypłacanie wynagrodzeń to kolejny obowiązek wynikający z zatrudniania pracowników. Nawet niewielki Przedsiębiorca realizując te czynności jest zobligowany do właściwego naliczania składek społecznych i podatków oraz przekazywania określonym instytucjom informacji o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia. Nasza firma wykonując w imieniu Klienta te obowiązki przejmuje m.in. odpowiedzialność za:
   • naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników
   • rozliczanie nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom
   • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
   • przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7)
   • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
   • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń, podatku i składek ZUS (możliwość przygotowania elektronicznych przelewów do systemu bankowego Klienta)
   • sporządzenie i dostarczanie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych (wg ustaleń z Klientem)
   • rozliczenia pracowników składających oświadczenie o dokonanie rozliczenia rocznego PIT-40
   • przygotowywanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac, itd.)

Korzyści naszych Klientów
Cennik usług • Instruktaż ogólny BHP

  od 30zł / os


  Instruktaż ogólny BHP (szkolenie wstępne) 50zł/os
 • Szkolenia okresowe BHP

  od 50zł / os


  Dla pracowników na stanowiskach robotniczych 50zł/os
  Dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych 60zł/os
  Dla osób kierujących pracownikami i pracodawców 120zł/os
 • Inne BHP

  od 50zł


  Opracowywanie ramowych instrukcji BHP od 50zł
  Udział w komisjach BHP 100zł
  Opracowywanie Oceny Ryzyka Zawodowego (cena za stanowisko) od 100zł
  Udział w postępowaniu powypadkowym od 150zł
  Czynności kompleksowej obsługi BHP od 200zł
 • Usługi
  kadrowo-płacowe

  od 20zł / os


  Płace

  Lista płac, PIT-4R, PIT-11, PIT-40, DRA ZUS, RMUA
  25zł/os
  Płace i kadry

  Lista płac, PIT-4R, PIT-11, PIT-40, DRA ZUS, RMUA, umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, skierowania na badania, teczki personalne
  35zł/os

Powyższy cennik BHP zawiera orientacyjne koszty usług proponowanych przez naszą firmę. Każda oferta wyceniana jest indywidualnie i dostosowana do aktualnych zapotrzebowań klienta. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub przesyłania zapytań drogą elektroniczną. Przy większej ilości osób/stanowisk możliwość negocjacji ceny.Nasi Klienci

Kontakt


Masz pytanie? Zostaw wiadomośćJak do nas trafić

Magdalena Tupta

ul. Stróża Rybna 18/27
30-714 Kraków
Tel: 502 350 464
E-mail: biuro@mtbhp.pl© Mtbhp 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:   SwishLab
Projekt graficzny:   Barbara Chmiel
chmielb@gazeta.pl